Poza 5_5

Anunțuri

 • ANUNȚ- INVITAȚIE PRIVIND CUMPĂRAREA DIRECTĂ ÎN VEDEREA ACHIZIȚIEI DE PRODUSE DESTINATE DERULĂRII DE PROGRAME CULTURALE CONF. ANEXĂ.


  Urmare a aprobării PAAP-ului instituției, una dintre activităţile obligatorii, prevăzute în cadrul Planului, este cumpărarea de Produse destinate derulării de programe culturale conform anexă .

  Astfel, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, BIBLIOTECA METROPOLITANĂ BUCUREȘTI, vă invită să participaţi la cumpărarea de produse destinate derulării de programe culturale, în măsura în care îndepliniți condițiile solicitate.

  mai mult >>
 • ANUNȚ- INVITAȚIE PRIVIND CUMPĂRAREA DIRECTĂ DE PRODUSE DESTINATE DERULĂRII DE PROGRAME CULTURALE CONFORM ANEXEI

  Urmare a aprobării PAAP-ului instituției, una dintre activităţile obligatorii, prevăzute în cadrul Planului, este cumpărarea de Produse destinate derulării de programe culturale conform anexei.
   
  Astfel, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, BIBLIOTECA METROPOLITANĂ BUCUREȘTI, vă invită să participaţi la cumpărarea de produse destinate derulării de programe culturale, în măsura în care îndepliniți condițiile solicitate.

  mai mult >>
 • ANUNȚ | DEVIZ ESTIMATIV PENTRU LUCRĂRI DE IGIENIZARE ȘI RENOVARE LA FILIALA GH. LAZĂR

  BIBLIOTECA METROPOLITANĂ BUCUREŞTI, cu sediul în Str. Tache Ionescu nr. 4, sector 1, reprezentată legal de către doamna Anca-Cristina Râpeanu – Manager, vă solicită un deviz estimativ pentru lucrări de igienizare şi renovare la Filiala Gh. Lazăr, situată în Bucureşti, Str. Dealul Ţugulea 12, bloc. 8, sector 6.

  mai mult >>
 • ANUNȚ-INVITAȚIE PRIVIND ACHIZIŢIA DE SERVICII DE ASISTENŢĂ TEHNICĂ PENTRU SISTEMELE ALEPH ŞI DIGITOOL

  Urmare aprobării PAAP-ului instituției, una dintre activităţile obligatorii, prevăzute în cadrul Planului, este achiziția de servicii de asistență tehnică pentru sistemele ALEPH și DIGITOOL.

  Durata contractului va fi până la data de 31.12.2016, iar suma maximă estimată, conform bugetului aprobat este 99.495 lei fără TVA.

  Astfel, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, vă invităm să participaţi la achiziția publică de servicii de asistență tehnică pentru sistemele ALEPH și DIGITOOL, în măsura în care îndepliniți atât condițiile solicitate mai jos, cât și prin Caietul de Sarcini nr. 3475/23.06.2016.


   

  mai mult >>
 • ANUNȚ-INVITAȚIE PRIVIND CUMPĂRAREA DIRECTĂ A SERVICIILOR DE REPARARE, ÎNTREȚINERE ȘI VERIFICARE INSTALAȚII AER CONDIȚIONAT...

  Urmare aprobării PAAP-ului instituției, una dintre activităţile obligatorii prevăzute în cadrul Planului este Cumpărarea serviciilor de reparare, intreținere și verificare instalații aer condiționat și a lucrărilor de montaj pentru 6 buc. aparate aer condiționat.

  Durata contractului este de 6 luni, respectiv pentru perioada iulie - decembrie 2016, cu posibilitate de prelungire a acesteia până la data de 30.04.2017, în condițiile existenței resurselor financiare alocate cu această destinație.

  Valoarea contractului va include intervenția, repararea, întreținerea și verificarea aparatelor, ofertantul asigurând gratuit materialele de lubrifiere și curățire/dezinfectare pentru operațiile de întreținere curentă, iar costul pieselor se va achita separat de către Autoritatea Contractantă, în limita bugetului disponibil, pe baza raportului de intervenție/constatare emis de prestator și aprobat în prealabil de către aceasta. Pentru lucrările de demontare/montare aparate aer condiționat prețul indicat va include toate operațiile necesare cât și elementele conexe ce concură la realizarea lucrării.

  mai mult >>
 • ANUNȚ- INVITAȚIE PRIVIND CUMPĂRAREA DIRECTĂ DE RECHIZITE

  Urmare a aprobării PAAP-ului instituției, una dintre activităţile obligatorii, prevăzute în cadrul Planului, este cumpărarea de Rechizite.

  Astfel, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, BIBLIOTECA METROPOLITANĂ BUCUREȘTI, vă invită să participaţi la cumpărarea de rechizite, în măsura în care îndepliniți condițiile solicitate.

  mai mult >>
 • ANUNȚ | DEVIZ ESTIMATIV PENTRU LUCRĂRI DE IGIENIZARE ȘI RENOVARE LA FILIALA GH. LAZĂR

  BIBLIOTECA METROPOLITANA BUCURESTI, cu sediul în Str. Tache Ionescu nr.4, sector 1, reprezentată legal de către doamna Anca-Cristina Râpeanu – Manager, va solicita un deviz estimativ pentru lucrări de igienizare și renovare la Filiala Gh. Lazar, situată în București, Str. Dealul Țugulea 12, bloc. 8, sector 6.

  Pentru aceste lucrări, ofertantul se va prezenta obligatoriu la adresa sus menționată în vederea obținerii tuturor informațiilor referitoare la suprafața și calitatea materialelor existente. Vizita la locația sus amintită se face prin programare la nr. 0772.002.419 – Dra. Cristina Popovici, în intervalul orar 12-16 în zilele de luni, marți și vineri (în perioada 13-21.06.2016).

  mai mult >>
 • ANUNȚ-INVITAȚIE PRIVIND ACHIZIȚIA PUBLICĂ DE LUCRARI DE SALUBRIZARE, IGIENIZARE ȘI PUNERE ÎN FUNCTIUNE A SPAȚIULUI DIN CALEA GRIVIȚEI NR. 192.

  Urmare aprobarii PAAP-ului instituției,  una dintre activităţile obligatorii, prevăzute în cadrul Planului, este achiziția publică de lucrări de salubrizare, igienizare și punere în funcțiune a spațiului din Calea Griviței nr. 192.
  Suma maximă estimată, conform bugetului aprobat este 41.666,67 lei fără TVA.
  Astfel, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, vă invităm să participaţi la achiziția publică de lucrări de salubrizare, igienizare și punere în funcțiune a spațiului din Calea Griviței nr. 192, în măsura în care îndepliniti condițiile solicitate. Oferta financiară se va face pe baza documentației deja existentă, aflată la sediul Autorității Contractante (respectiv Caiet de Sarcini), iar vizita locației (OBLIGATORIE) se va putea face zilnic în intervalul orar 0900 -1500 tel. contact (secretariat) 021.316.83.00.

   Data limită de finalizare a lucrărilor este 30.07.2016.

  Pentru detalii vă rugăm să descărcați documentul

  mai mult >>
 • ANUNȚ-INVITAȚIE PRIVIND CUMPĂRAREA DIRECTĂ A SERVICIILOR PDE VERIFICARE/ÎNCĂRCARE STINGĂTOARE ȘI ACHIZIȚIA A 15 BUC. STINGĂTOARE TIP G2

  Urmare a aprobării PAAP-ului instituției, una dintre activităţile obligatorii, prevăzute în cadrul Planului, este cumpărarea de Servicii de verificare/încărcare stingătoare și achiziția a 15 buc. Stingătoare Tip G2.

  Astfel, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, BIBLIOTECA METROPOLITANĂ BUCUREȘTI, vă invită să participaţi la cumpărarea de servicii de verificare/încărcare stingătoare și achiziția a 15 buc. Stingătoare Tip G2 în măsura în care îndepliniți condițiile solicitate.
   

  mai mult >>
 • ANUNȚ-INVITAȚIE PRIVIND CUMPĂRAREA DIRECTĂ A SERVICIILOR PENTRU ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII A ECHIPAMENTELOR DE TEHNICĂ DE CALCUL

  Urmare a aprobării PAAP-ului instituției, una dintre activităţile obligatorii, prevăzute în cadrul Planului, este cumpărarea serviciilor pentru întreținere și reparații a echipamentelor de tehnică de calcul.

  Durata contractului va fi de 8 luni, respectiv pentru perioada 01.05.2016 – 31.12.2016, cu posibilitatea de prelungire a acesteia până la data de 30.04.2017, în condițiile existenței resurselor financiare alocate cu această destinaţie.

  Astfel, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, BIBLIOTECA METROPOLITANĂ BUCUREȘTI, vă invită să participaţi la cumpararea serviciilor de întreținere și reparații a echipamentelor de tehnică de calcul în măsura în care îndepliniți condițiile solicitate.

  mai mult >>
a+ a-