Poza 5_5

Anunțuri

 • ANUNȚ-INVITAȚIE PRIVIND CUMPĂRAREA DIRECTĂ A SERVICIILOR DE REPARARE, ÎNTREȚINERE ȘI VERIFICARE ASCENSOARE

  Urmare aprobării PAAP-ului instituției,  una dintre activităţile obligatorii, prevăzute în cadrul Planului, este cumpărarea serviciilor de reparare, întreținere și verificare ascensoare.

  Durata contractului este de 8 luni, respectiv pentru perioada mai - decembrie 2016, cu posibilitate de prelungire a acesteia până la data de 30.04.2017, în condițiile existenței resurselor financiare alocate cu această destinație. Valoarea contractului va include intervenția, repararea, întreținerea și verificarea ascensoarelor, ofertantul asigurând gratuit materialele de lubrifiere și curățire pentru operațiile de întreținere curentă, iar costul pieselor se va achita separat de către Autoritatea Contractantă, în limita bugetului disponibil, pe baza raportului de intervenție/constatare emis de prestator și aprobat in prealabil de către aceasta.

  Astfel, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, BIBLIOTECA METROPOLITANĂ BUCUREȘTI, vă invită să participaţi la cumpărarea serviciilor de reparare, întreținere și verificare ascensoare, în măsura în care îndepliniți condițiile solicitate.

  mai mult >>
 • ANUNȚ-INVITAȚIE PRIVIND CUMPĂRAREA DIRECTĂ A SERVICIILOR PENTRU ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII A ECHIPAMENTELOR DE TEHNICĂ DE CALCUL

  Urmare a aprobarii PAAP-ului instituției, una dintre activităţile obligatorii, prevăzute în cadrul Planului, este cumpărarea serviciilor pentru întreținere și reparații a echipamentelor de tehnică de calcul.

  Durata contractului va fi de 8 luni, respectiv pentru perioada 01.05.2016 – 31.12.2016, cu posibilitatea de prelungire a acesteia până la data de 30.04.2017, în condițiile existenței resurselor financiare alocate cu această destinaţie.

  Astfel, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, BIBLIOTECA METROPOLITANĂ BUCUREȘTI, vă invită să participaţi la cumpărarea serviciilor de întreținere și reparații a echipamentelor de tehnică de calcul în măsura în care îndepliniți conditiile solicitate.

  mai mult >>
 • ANUNȚ-INVITAȚIE REFERITOARE LA CUMPĂRAREA DIRECTĂ A SERVICIILOR DE REPARAȚII ȘI ÎNTREȚINERE CENTRALE TERMICE ȘI VERIFICARE INSTALAȚIE SANITARĂ

  Urmare aprobarii PAAP-ului institutiei, una dintre activităţile obligatorii, prevăzute în cadrul Planului, este cumpararea serviciilor de reparatii si intretinere centrale termice, verificare si intretinere instalatii sanitare.

  Durata contractului este de 8 luni, pentru perioada 01.05.2016 – 31.12.2016, cu posibilitate de prelungire a acesteia pana la data de 30.04.2017, in conditiile existentei resurselor financiare alocate cu aceasta destinaţie. Valoarea contractului va include interventia si manopera prestatorului pentru servicii de reparatii si intretinere centrale termice, verificare si intretinere instalatii sanitare, la toate filialele Bibliotecii Metropolitane Bucuresti, asa cum sunt ele mentionate in Lista spatii BMB si Lista echipamente BMB, costul pieselor urmand a fi achitat separat de catre Autoritatea contractanta, in limita bugetului disponibil, pe baza raportului de interventie/constatare emis de catre prestator.

  mai mult >>
 • ANUNȚ-INVITAȚIE REFERITOARE LA CUMPĂRAREA DIRECTĂ A SERVICIILOR DE REPARAȚII ȘI ÎNTREȚINERE CENTRALE TERMICE ȘI VERIFICARE INSTALAȚIE SANITARĂ

  Urmare aprobării PAAP-ului instituției, una dintre activităţile obligatorii, prevăzute în cadrul Planului, este cumpărarea serviciilor de reparații si întreținere centrale termice și verificare instalație sanitară.

  Durata contractului este de 8 luni, pentru perioada 01.05.2016 – 31.12.2016, cu posibilitate de prelungire a acesteia până la data de 30.04.2017, în condițiile existenței resurselor financiare alocate cu această destinaţie. Valoarea contractului va include intervenția și manopera prestatorului, costul pieselor urmând a fi achitat separat de către Autoritatea contractantă, în limita bugetului disponibil, pe baza raportului de intervenție/constatare emis de către prestator.

  Astfel, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, BIBLIOTECA METROPOLITANĂ BUCUREȘTI, vă invită să participaţi la cumpărarea serviciilor de reparații si întreținere centrale termice și verificare instalație sanitară, în măsura în care îndepliniți condițiile solicitate.
   

  mai mult >>
 • ANUNȚ-INVITAȚIE REFERITOARE LA CUMPĂRAREA DIRECTĂ A SERVICIILOR DE PAZĂ ȘI DE MONITORIZARE A SISTEMELOR DE ALARMĂ, ANTIEFRACȚIE ȘI A BUTOANELOR DE PANICĂ, PRECUM ȘI SERVICII DE ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII ALE ACESTOR SISTEME

  Urmare a aprobării PAAP-ului instituției, una dintre activităţile obligatorii, prevăzute în cadrul Planului, este cumpărarea serviciilor de pază și de monitorizare a sistemelor de alarmă, antiefracție și a butoanelor de panică, precum și servicii de întreținere și reparații ale acestor sisteme.
   
  Durata contractului va fi de 8 luni, respectiv pentru perioada 01.05.2016 – 31.12.2016, cu posibilitatea de prelungire a acesteia până la data de 30.04.2017, în condițiile existenței resurselor financiare alocate cu această destinaţie.
   
  Astfel, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, BIBLIOTECA METROPOLITANĂ BUCUREȘTI, vă invită să participaţi la cumpărarea serviciilor de pază și de monitorizare a sistemelor de alarmă, antiefracție și a butoanelor de panică, precum și servicii de întreținere și reparații ale acestor sisteme în măsura în care îndepliniți condițiile solicitate.

  mai mult >>
 • ANUNȚ-INVITAȚIE REFERITOARE LA CUMPĂRAREA DIRECTĂ A SERVICIILOR DE REPARAȚII ȘI ÎNTREȚINERE A INSTALAȚIILOR ELECTRICE

  Urmare aprobării PAAP-ului instituției, una dintre activităţile obligatorii, prevăzute în cadrul Planului, este cumpărarea serviciilor de reparații și întreținere a instalațiilor electrice și lucrări de instalații electrice.

  Durata contractului este de maximum 8 luni, pentru perioada 01.05.2016 – 31.12.2016, cu posibilitatea de prelungire a acesteia până la data de 30.04.2017, în condițiile existenței resurselor financiare alocate cu această destinaţie.

  Astfel, în conformitate cu prevederile legislatiei în vigoare, BIBLIOTECA METROPOLITANĂ BUCURESTI, vă invită să participaţi la cumpărarea serviciilor de reparații și întreținere a instalațiilor electrice și lucrări de instalații electrice, în măsura în care îndepliniți condițiile solicitate.

  mai mult >>
 • ANUNȚ-INVITAȚIE REFERITOARE LA CUMPĂRAREA DIRECTĂ A SERVICIILOR DE SUPRAVEGHERE ȘI VERIFICARE TEHNICĂ ÎN UTILIZARE A INSTALAȚIILOR DIN DOMENIUL I.S.C.I.R.– OPERATOR R.S.V.T.I.(INGINERIE R.S.V.T.I.)

  Urmare aprobării PAAP-ului instituției, una dintre activităţile obligatorii prevăzute în cadrul Planului, este cumpărarea serviciilor de supraveghere și verificare tehnică în utilizare a instalațiilor din domeniul I.S.C.I.R. – operator R.S.V.T.I.(inginerie R.S.V.T.I.) (Cod CPV: 71300000-1).

  Durata contractului este de 8 luni, respectiv pentru perioada 01.05.2016 – 31.12.2016, cu posibilitatea de prelungire a acesteia până la data de 30.04.2017, în condițiile existenței resurselor financiare alocate cu această destinaţie.

  Astfel, în conformitate cu prevederile legislatiei în vigoare, BIBLIOTECA METROPOLITANĂ BUCUREȘTI, vă invită să participaţi la cumpărarea serviciilor mentionate dacă îndepliniți condițiile solicitate.
   

  mai mult >>
 • ANUNȚ-INVITAȚIE REFERITOARE LA CUMPĂRAREA DIRECTĂ A SERVICIILOR DE ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII A ECHIPAMENTELOR DE TEHNICĂ DE CALCUL

  Urmare a aprobarii PAAP-ului institutiei, una dintre activităţile obligatorii, prevăzute în cadrul Planului, este cumpararea serviciilor pentru intretinere si reparatii a echipamentelor de tehnica de calcul.

  Durata contractului va fi de 8 luni, respectiv pentru perioada 01.05.2016 – 31.12.2016, cu posibilitatea de prelungire a acesteia pana la data de 30.04.2017, in conditiile existentei resurselor financiare alocate cu aceasta destinaţie.

  Astfel, în conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare, BIBLIOTECA METROPOLITANA BUCURESTI, vă invită să participaţi la cumpararea serviciilor de intretinere si reparatii a echipamentelor de tehnica de calcul în măsura în care îndepliniti conditiile solicitate.

  mai mult >>
 • ANUNȚ-INVITAȚIE REFERITOARE LA CUMPĂRAREA DIRECTĂ PRIVIND SERVICIILE DE TELEFONIE

  1. Servicii de telefonie fixă:
  - Abonament 59 de numere, inclusiv portarea celor 59 de numere existente (conform anexa locații și numere de telefonie);
  - Minim 2000 minute naționale/lună, incluse în abonament, în rețele fixe și mobile.

  2. Servicii de telefonie mobilă:
  - Abonament telefonie mobilă – 60 numere;
  - Minute de convorbiri și sms-uri în rețea – nelimitat;
  - Minute de convorbiri în alte rețele naționate (incluse în abonament) – min. 400 min/număr alocat/lună;
  - SMS-uri naționale în alte rețele  (incluse în abonament) – min. 400 sms-uri/număr alocat/luna;
  - Internet mobil 4G min.2GB/număr alocat/luna;

  Perioada contractuală - până la 31.12.2016.

  Astfel, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, BIBLIOTECA METROPOLITANĂ BUCUREȘTI vă invită să participaţi la achiziția de SERVICII DE TELEFONIE conform cerințelor sus menționate.

  mai mult >>
 • ANUNȚ-INVITAȚIE REFERITOARE LA CUMPĂRAREA DIRECTĂ A 7 INSTALATII DE AER CONDIȚIONAT INVERTER TIP SPLIT

  Urmare aprobarii PAAP-ului institutiei,  una dintre activităţile obligatorii, este achizitia de instalatii de climatizare (aer conditionat) (Cod CPV: 42512200-0 -  Dispozitive de climatizare de perete (Rev.2)).

  Suma maximă estimata, este de 8.798 lei fara TVA pentru Tip 1 si 1.693,55 lei fara TVA pentru Tip 2, valoarea totala fiind de 18.959,3 lei fara TVA.

  Astfel, în conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare, BIBLIOTECA METROPOLITANA BUCURESTI vă invită să participaţi la achizitia de DISPOZITIVE DE CLIMATIZARE DE PERETE (AER CONDITIONAT)

  mai mult >>
a+ a-