Poza 5_5

ANUNȚ INVITAȚIE - ACHIZITIA PUBLICA DE LUCRARI DE RENOVARE A ACCESULUI PIETONAL LA SEDIUL CENTRAL BMB

Referitor la:  Cumpararea directa derulată de BIBLIOTECA METROPOLITANA BUCURESTI, cu sediul in Str. Tache Ionescu nr.4, sector 1, reprezentata legal de catre doamna Anca-Cristina Rapeanu – Manager, in vederea atribuirii contractului privind achizitia publica de lucrari de renovare a accesului pietonal la sediul central BMB
 
Stimate domn/stimată doamnă,
 
Urmare aprobarii PAAP-ului institutiei,  una dintre activităţile obligatorii, prevăzute în cadrul Planului, este achizitia publica de lucrari de renovare a accesului pietonal la sediul central BMB
Suma maximă estimata, conform bugetului aprobat este 161.290,33 lei fara TVA (36.292,32 euro fara  TVA), iar durata contractului este de maximum 1 luna de la data semnării acestuia de către ambele părti.

Astfel, în conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare, vă invităm să participaţi la achizitia publica de lucrari de renovare a accesului pietonal la sediul central BMB, în măsura în care îndepliniti conditiile solicitate. Oferta financiara se va face pe baza documentatiei deja existenta, respectiv Caiet de Sarcini, iar vizita locatiei (OBLIGATORIE) se va putea face zilnic in intervalul orar 0900 -1500 tel. - contact (secretariat) 021.316.83.00 -  .

Data limita de finalizare a lucrarilor este 16.12.2015.

Pentru mai multe detalii vă rugăm să descărcați documentul