Poza2_2

Colecţia Nicolae Iorga


COLECȚIA NICOLAE IORGA


CENTRUL CULTURAL OCTAVIAN GOGA

Str. Gura Lotrului, Nr. 9, Sector 5, Bucureşti.
052773 Bucureşti
Sector 5: Strada Gura Lotrului, 9
Telefon: + 4021 539.65.29
E-mail: filiala_ni @ bmms. ro
Staţia GHIDIGENI - Autobuze: 105, 368. 385


ISTORIC

Filiala NICOLAE IORGA s-a înfiinţat în anul 1997, fondul iniţial provenind din colecţiile Bibliotecii Metropolitane Bucureşti – Sediul Central.


PATRONUL SPIRITUAL

Nicolae Iorga – istoric, scriitor, publicist, critic literar şi om politic (17 ianuarie 1871, Botoşani – 27 noiembrie 1940, Strejnic, Prahova)
Membru al Academiei Române (1910), profesor universitar la Bucureşti, fondator (1920) şi director al Şcolii române din Paris (Fontenay-aux-Roses). A ţinut cursuri la Sorbona.
Fondator (1908) al Universităţii populare de la Vălenii de Munte.
A editat şi condus numeroase ziare şi reviste: Neamul Românesc, Revista istorică, Revue Historique du Sud-Est-Européen, Floarea darurilor.
Unul dintre doctrinarii sămănătorismului; a condus revista Sămănătorul (1905 – 1906).
Fondator (1910) şi lider al Partidului Naţional – Democrat, a avut un rol important în realizarea României Mari.
Unul dintre fondatorii Institutului de Studii Sud-Est Europene (1914) şi organizatorul primului congres de bizantinologie (1924).
Fondator al Institutului de studii bizantine şi al Institutului de istorie universală (1937).
Membru a numeroase societăţi ştiinţifice şi academii din străinătate.


OPERA

DOCUMENTE:
Notes et extraits pour servir á l’histoire des Croissades au XV-e siècle (6 vol.), Studii şi documente cu privire la istoria românilor (31 vol.)
MONOGRAFII ŞI SINTEZE:
Istoria lui Mihai Viteazul, Istoria Bisericii Române, Istoria armatei româneşti (2 vol.), Istoria comerţului românesc (2 vol.), Geschichte des rumänischen Volkes im Rahmen seiner Staatsbildungen (2 vol.), Istoria românilor (10 vol.), La place des Roumains dans l’histoire universelle (3 vol.), Geschichte des Osmanischen Reiches (5 vol.), Cărţi reprezentative în istoria omenirii, Histoire de la vie Byzantine (3 vol.), O viaţă de om aşa cum a fost, Oameni cari au fost, Istoria literaturii româneşti în secolul al XVIII-lea, 1688 – 1821, Istoria literaturii româneşti în veacul al XIX-lea de la 1821 înainte (3 vol.), Istoria literaturii româneşti contemporane (2 vol.), Istoria literaturilor romanice în dezvoltarea şi legăturile lor (3 vol.).
POEZII, DRAMATURGIE:
Doamna lui Ieremia, Trei drame (Doamna lui Ieremia, Gheorghe Lazăr, Contra Patriei), Cantemir bătrînul, Un Domn pribeag, Tudor Vladimirescu, Moartea lui Alexandru, Omul care ni trebuie, Zidirea mînăstirii Argeş.

 

FONDURI

Colecţia NICOLAE IORGA alcătuită din fondul documentar despre memoria comunitară locală, cuprinde Carte, CD-uri, Casete video.

Fondul documentar consacrat memoriei comunitare locale cuprinde lucrări de referinţă privitoare la istoria Capitalei, precum: N. Iorga (Istoria Bucureştilor, Bucureştii de acum un veac, Conducător istoric la bisericile din Bucureşti şi împrejurimi), G. Ionnescu-Gion (Istoria Bucureşcilor), D. Pappazoglu (Istoria fondării oraşului Bucureşti), I. Licherdopol (Bucureşti), C. C. Giurgescu (Istoria Bucureştilor), Frédérique Damé (Bucarest en 1906), H. Stahl (Bucureştii ce se duc), G. Potra (Documente privitoare la istoria oraşului Bucureşti, Din Bucureştii de altădată ş.a.), D. Caselli (Cum au fost Bucureştii odinioară), A. Bacalbaşa (Bucureştii de altădată), P. Morand (Bucarest) volume din literatura dedicată oraşului, aparţinând lui C. Petrescu, T. Arghezi, I. M. Sadoveanu, precum şi ghiduri stradale şi turistice, cărţi poştale, ilustrate, CD-uri şi casete video, albume având ca sursă de inspiraţie oraşul şi oamenii săi. Lucrările cu caracter monografic sunt dedicate unor edificii istorice şi instituţii de tradiţie.


a+ a-

Linkuri utile

  • Niciun link util.

Descarcă

  • Niciun fisier.