Poza2_2

BIBLIOTECI/SECŢII CU PUBLICAŢII ÎN STRĂINĂTATE
Cooperarea internaţională, dimensiune indispensabilă a unei instituţii de cultură şi cercetare de rang metropolitan, precum şi programul cultural „Bucureşti, capitala tuturor românilor” au stat la baza organizării în afara graniţelor ţării a următoarelor biblioteci şi secţii cu publicaţii româneşti:

Biblioteca Onisifor Ghibu – Chişinău, Republica Moldova

Biblioteca Municipală „Mihail Sadoveanu”, denumită ulterior Biblioteca Metropolitană Bucureşti, a acordat un sprijin susţinut Bibliotecii Publice „Onisifor Ghibu”, încă de la constituire, atât în plan logistic, pentru formarea şi dezvoltarea colecţiilor de publicaţii, asigurarea materialelor necesare operaţiunilor biblioteconomice, cât şi în cel al resurselor umane, prin pregătirea şi perfecţionarea colegilor moldoveni în tehnicile şi practicile de specialitate româneşti. De asemenea, au fost organizate, anual, manifestări culturale comune, consacrate unor teme majore ale istoriei, culturii şi civilizaţiei româneşti. Dintre aceste activităţi menţionăm pe cele referitoare la aniversarea unor personalităţi cu rol major în istoria naţională, ca : marele domnitor al Moldovei, Ştefan cel Mare, la împlinirea a 500 de ani de la moartea sa, istoricul Nicolae Iorga, muzicianul George Enescu, diplomatul Nicolae Titulescu, pedagogul Onisifor Ghibu, patronul spiritual al Bibliotecii ş.a., la care au participat specialişti prestigioşi, profesori şi cercetători din România şi Republica Moldova. Datorită sprijinului acordat, Biblioteca publică „Onisifor Ghibu” s-a afirmat ca un puternic centru cultural românesc, care a facilitat difuzarea valorilor civilizaţiei româneşti în Republica Moldova, prin intermediul cărţilor, ziarelor, revistelor şi a altor documente grafice şi audiovizuale în limba română şi cu alfabet latin.

În cadrul colaborării dintre cele două părţi, în prezent, se derulează proiectul Făuritorii unităţii naţionale – seria Basarabia, care cuprinde ediţii de documente, studii şi monografii consacrate marilor personalităţi care au avut un rol de seamă în lupta naţională pentru Unirea Basarabiei cu România. Până în prezent au fost realizate volumele : Ion Constantin, Ion Negrei, Pantelimon Halippa – tribun al Basarabiei şi Ion Constantin,Pantelimon Halippa neînfricat pentru Basarabia, ambele lucrări fiind publicate de Editura Biblioteca Bucureştilor în anul 2009; Ion Constantin, Gherman Pântea între mit şi realitate, Editura Biblioteca Bucureşti, 2010; Ion Constantin, Ion Negrei şi Gheorghe Negru, Ioan Pelivan părinte al mişcării naţionale din Basarabia, Editura Biblioteca Bucureştilor, Bucureşti, 2011. În momentul de faţă sunt în curs de elaborare, în diverse stadii, noi volume monografice sau studii de Ioan Pelivan, Onisifor Ghibu, Anton Crihan, Nichita Smochină ş.a.
Notabilă este, de asemenea, apariţia tot la Editura Biblioteca Bucureştilor, în anul 2011, a volumului doamnei Raia Rogac : Punţi de suflet, care cuprinde o serie de interviuri cu personalităţi de marcă ale culturii româneşti, reprezentative pentru dezvoltarea legăturilor spirituale dintre fraţii de pe cele două maluri ale Prutului.

De asemenea, anual se organizează în parteneriat manifestări cultural-ştiinţifice, expoziţii, lansări de carte şi sesiuni de comunicări pe teme precum:Unirea Principatelor Române şi proclmarea Republicii Democratice Moldoveneşti (24 ianuarie), Aniversarea Unirii Basarabiei cu România (27 martie, Bucureşti, Chişinău), Zilele Ghibu (mai, Chişinău), România, Cartea, Europa (septembrie, Bucureşti) ş.a.

Protocolul de colaborare dintre Biblioteca Metropolitană Bucureşti şi Biblioteca Municipală „B.P.Haşdeu” din Chişinău a fost reânoit în mai multe rânduri, ultima dată la 22.01.2010. În cadrul colaborării sunt prevăzute, între altele, demersuri comune pentru accesarea şi utilizarea Fondurilor Structurale Europene , alocate României în domeniile:cultură şi dialog interctual, educaţie-informaţie, dezvoltarea resurselor umane, asistenţă tehnică, incluziune/excluziune socială, Europa pentru cetăţeni ş.a.
Secţii cu publicaţii româneşti – Madrid, Spania

Protocolul încheiat cu Departamentul Guvernamental al Artelor din cadrul Primăriei Oraşului Madrid consfinţeşte necesitatea de a oferi servicii românilor care trăiesc la Madrid în scopul integrării schimburilor culturale dintre cele două ţări care aparţin Comunităţii Europene.
Biblioteca Metropolitană Bucureşti, în conformitate cu Legea Bibliotecilor nr.334/2002 şi Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 127/2008, a oferit o donaţie de 9.218 d.b. care au fost integrate în cele patru colecţii ale următoarelor Biblioteci publice din cadrul Primăriei Oraşului Madrid:

  • Biblioteca Publică Municipală Pablo Neruda
  • Biblioteca Publică Municiplă Jose Hierro
  • Bilioteca Publică Municipală Vallecas Villa
  • Biblioteca Publică Municipală La Chata


Un procent de aproximativ 30% din publicaţii este constituit de cartea pentru copii preşcolari şi şcolari, sursă primordială a dezvoltării vocabularului şi imaginaţiei precum şi enciclopedii şi atlase care să le stimuleze dorinţa de cunoaştere şi creativitatea. Un loc aparte l-a constituit bibliografia şcolară de la cronicari, clasicii literaturii române - Ion Creangă, I.L. Caragiale, Mihai Eminescu, Ion Slavici -  până la scriitori români contemporani, fără să se neglijeze literatura universală. S-a avut în vedere, de asemenea, achiziţionarea de lucrări reprezentative pentru cultura şi civilizaţia românească, cum sunt cele din colecţia Opere fundamentale apărută sub egida Academiei Române, istorii ale literaturii române, istorii ale românilor, studii de etnografie şi folclor, albume despre România, astfel încât, atât publicul larg, cât şi specialiştii să aibă la dispoziţie o imagine globală şi amplă privind evoluţia istorică şi culturală a românilor. Importanţă s-a acordat, de asemenea, lucrărilor de referinţă, dicţionarelor, materialelor pentru învăţarea limbii române şi a limbii spaniole , dar şi a altor limbi. Cartea de limbă spaniolă tradusă în limba română ocupă şi ea  un loc special. Nu au fost omise lucrările de drept comunitar, de legislaţie a Uniunii Europene în general.

Publicaţiile non carte conţin filme româneşti, dramaturgie românească, muzică românească populară, uşoară, colinde, bijuterii corale româneşti, simfonii de George Enescu, imnuri bizantine, dar şi muzică destinată copiilor, poveşti, desene animate.Biblioteca Asociaţiei COLUMNA – Padova, Italia

În urma încheierii Protocolului de colaborare dintre Bibblioteca Metropolitană Bucureşti şi Asociaţia Socio-Culturală Română COLUMNA din Padova, Italia, a fost inaugurată pe data de 29 noiembrie 2008 Biblioteca cu publicaţii româneşti.Evenimentul a fost dedicat Zilei Naţionale a României şi face parte din Programul Bucureşti – capitala tuturor românilor, program care vizează dezvoltarea de module de informare, documentare şi lectură pentru membrii comunităţilor române din diaspora. Pentru început, Biblioteca cupinde un număr de 2.000 de cărţi, CD-uri şi DVD-uri şi se adresează în primul rând elevilor şi studenţilor înscrişi la cursurile de limba română, dar şi tuturor celor interesaţi de istoria, cultura şi civilizaţia  României.

De menţionat, referitor la constituirea secţiilor din Spania şi Italia, este faptul că la baza acestor demersuri a stat realizarea de către Centrul de Sociologie Urbană şi Regională CURS a unui studiu privind „Afirmarea identităţii şi integrarea socio-culturală a emigranţilor conaţionali pentru muncă în zonele metropolitane din Spania şi Italia”.

a+ a-

Linkuri utile

Descarcă

  • Niciun fisier.