Poza2_2

Consultarea la sala de lectură

Consultarea şi / sau împrumutul documentelor din colecţii se fac în virtutea înscrierii. Pentru înscriere, utilizatorul trebuie să se prezinte personal cu Buletinul / Cartea de identitate / Paşaportul.
Înscrierea copiilor sub 14 ani se face pe baza Buletinului / Cărţii de identitate / Paşaportul unuia dintre părinţi sau tutori. Copiii cu vârsta sub 7 ani pot frecventa biblioteca numai însoţiţi de un adult.
Persoanele cu handicap locomotor se pot înscrie prin mandatar care prezintă actul de identitate însoţit de o procură.
Pentru grupurile sociale defavorizate (din spitale, aziluri de bătrâni, penitenciare etc.) se poate face înscriere colectivă printr-un responsabil desemnat de colectivitate şi însărcinat cu asigurarea şi garantarea integrităţii împrumutului.
 
 
Art. 15. (1) Împrumutul la domiciliu şi consultarea la sala de lectură sunt permise numai utilizatorilor înscrişi, conform prezentului Regulament.
               (2) Bunurile culturale de patrimoniu (cărţi rare, enciclopedii generale, enciclopedii de specialitate, dicţionare bilingve şi polilingve, dicţionare explicative, istorii ale diferitelor domenii, ghiduri, atlase, anuare statistice, bibliografii de valoare, manuale, culegeri de probleme, cursuri şi manuale pentru învăţarea limbilor străine, tratate, albume, publicaţii seriale precum şi orice alt tip de document existent într-un singur exemplar) se vor consulta numai în sălile de lectură. Numărul publicaţiilor care pot fi consultate este nelimitat. Solicitarea se face pe baza unui Buletin de cerere completat cu toate datele înscrise pe tipizat. Pentru fiecare titlu solicitat se completează un Buletin de cerere.
Art. 18. La solicitarea utilizatorului, se poate face rezervarea unităţilor biblioteconomice solicitate în Registrul / Caietul de precomandă sau în Catalogul electronic (OPAC).
Art. 19. Utilizatorii bibliotecii beneficiază gratuit de următoarele :
a) accesul liber la informaţii de interes public;
b) accesul la colecţii enciclopedice de publicaţii puse la dispoziţie în spaţii special amenajate pentru împrumut la domiciliu şi pentru consultare la sala de lectură;
c) accesarea directă a băncilor de informaţii organizate în scopul dezvăluirii şi regăsirii unităţilor biblioteconomice existente în bibliotecă (cataloage, liste bibliografice, ghiduri etc.);
d) orientare şi îndrumare în bibliotecă, la instrumentele de informare şi colecţii cu acces liber la raft;
e) oferirea de informaţii bibliografice minimale prin personalul de la relaţii cu publicul;
f) materiale şi instrumente de promovare a produselor şi serviciilor (afişe, pliante, anunţuri în presă, liste, vitrine cu noutăţi etc.);
g) împrumutul, restituirea sau rezervarea documentelor de bibliotecă solicitate;
h) facilitarea dialogului cultural-civic între diferite grupuri şi personalităţi (întâlniri cu autori, editori etc.);
i) participarea la marcarea evenimentelor culturale şi de interes comunitar (simpozioane, lansări de carte, dezbateri, medalioane literare, evocări, vernisaje expoziţii, concursuri etc.);
j) colaborarea la programe de educaţie permanentă, formare şi perfecţionare umană şi profesională;
k) accesarea colecţiilor de unităţi biblioteconomice în limbi străine;
l) accesul la Biblioteca Sonoră pentru Nevăzători şi Ambliopi a persoanelor cu deficienţe severe de vedere;
m) împrumutul interbibliotecar;
n) transcrierea textelor în Braille ori transfer pe suport electronic.