Poza 5_5

Informaţii practice

CONTACTE BMB

Sediul Central MIHAIL SADOVEANU

Secretariat Director General
Tel.: + 4021 316.83.00
Fax: + 4021 316.83.04

Adresă:
Str. Tache Ionescu 4, Sector 1, 010354, Bucureşti


BIBLIOTECA METROPOLITANĂ BUCUREȘTI – INFORMAȚII UTILE:
Contact și Program de funcționare SEDIUL CENTRAL ȘI FILIALELE SALE
e-mail: biblioteca@bibmet.roDirector General-Manager Râpeanu Anca Cristina anca.rapeanu@bibmet.ro
Director Drăgulinescu Ovidiu ovidiu.dragulinescu@bibmet.ro
Serv. Servicii publice. Circulaţia documentelor şi evidenţa utilizatorilor Radu Liliana circulatie@bibmet.ro
programe@bibmet.ro
Serv. Catalog electronic. Coordonare bibliografică Petrescu Marilena-Dana catalogare@bibmet.ro
referinte@bibmet.ro
Serv. Colecţii speciale şi de patrimoniu. Depozit legal local Gavrilă Mariana depozitlegal@bibmet.ro
colectiispeciale@bibmet.ro
Compartiment Financiar-contabilitate Hrișcă Daniela contabilitate@bibmet.ro
Serv. Achiziţii publice. Gestiune imobiliară   achizitiipublice@bibmet.ro
Serv. Dezvoltarea şi evidenţa colecţiilor Marin Livia dezvoltareacolectiilor@bibmet.ro
Serv. Juridic. Resurse umane. Administrativ Filoti Ioan resurseumane@bibmet.ro
administrativ@bibmet.ro
Biroul Formare profesională. Metodologic Scoipan Carmen formare@bibmet.ro
Biroul Relaţii publice. Referinţe online   comunicare@bibmet.ro
Biroul Centrul de tineret. Valorificarea patrimoniului cultural scris. Programe educative Frunză Horia centrultineret@bibmet.ro
Serv. Editare, tehnoredactare şi multiplicare Toma Gabriela editare@bibmet.ro
Serv. Informare bibliografică. Cercetare multidisciplinară Dobrogeanu-Ipsilante Florentina cercetare@bibmet.ro
Serv. Bibliotecă digitală. Baze de date Ghiţă Cristina bibliotecadigitala@bibmet.ro
Serv. Reconversie şi prezervare digitală. Noi tehnologii Diţă Alexandru reconversiedigitala@bibmet.ro
Biroul Resurse WEB. Administrare sistem integrat de bibliotecă. IT Şerbănescu Elisabeta sesizari.it@bibmet.ro

Funcționarul responsabil cu difuzarea informațiilor publice | Popovici Cristina | cristina.popovici@bibmet.ro