Poza 5_5

Informaţii practice

CRITERII ȘI MOD DE LUCRU PENTRU APROBAREA LANSĂRILOR DE CARTE

Admiterea solicitărilor adresate Bibliotecii Metropolitane Bucureşti în sensul organizării unor lansări de carte la sediile acesteia se va face luându-se în considerare atât criterii de utilitate publică şi interes general legate de noutatea editorială şi de calitatea autorilor, cât şi justificarea biblioteconomică cerută de domeniul specific de activitate al bibliotecilor publice.

Ca principiu teritorial de ordin general, au prioritate autorii născuţi în Municipiul Bucureşti sau judeţul Ilfov, sau care au domiciliul în Bucureşti. De asemenea, au prioritate lucrările cu tematică legată de Bucureşti şi Ilfov. Autorii trebuie totodată să fie consacraţi şi prezenţi în colecţiile Bibliotecii Metropolitane Bucureşti, cu opere editoriale circulate în mod efectiv prin sistemul serviciilor publice de împrumut şi lectură, să aibă calitatea de membri ai Cenaclului „Literatorul” al B.M.B., ori să se numere printre colaboratorii revistei Literatorul. Totuşi, beneficiul lansărilor va putea fi acordat inclusiv debutanţilor şi autorilor tineri sau foarte tineri, dar recomandaţi deja prin întâmpinările criticii şi publicaţiilor autorizate, prin distincţiile naţionale ori internaţionale acordate sau orice alte referinţe valabile.

Programarea lansărilor de carte organizate la Sediul Central din str. Tache Ionescu nr. 4 se face cu cel puţin o lună înainte şi numai pentru prima sau a treia zi de miercuri a fiecărei luni, în intervalul orar 13-15.

Pentru propunerea ca un astfel de eveniment să fie desfăşurat în Biblioteca Metropolitană Bucureşti, doritorii vor transmite prin e-mail intenţia lor la adresa biblioteca@bibmet.ro, incluzând informaţii relevante despre lucrarea respectivă şi despre portofoliul profesional. După această etapă preliminară, autorii urmează a fi invitaţi la sediul central BMB spre a prezenta domnului Emil Lungeanu un exemplar pentru studiu din cartea propusă pentru lansare.

Timpul mediu de răspuns la propuneri pentru lansări de carte la BMB este de 2 săptămâni, acesta fiind necesar pentru analiză comparativă a propunerilor primite de la autorii doritori.

Lansările de carte din domeniul literaturii pentru copii, de asemenea programate cu minimum o lună înainte, vor avea loc în ultima zi de miercuri a fiecărui luni, în intervalul orar 14-16. Lansările  se vor programa în una dintre cele 8 filiale pentru copii şi tineret din reţeaua Bibliotecii Metropolitane Bucureşti.

Pentru informaţii suplimentare va rugăm să-l contactaţi pe domnul Emil Lungeanu, la adresa e-mail:  emil.lungeanu@bibmet.ro.

Biblioteca Metropolitană Bucureşti îşi rezervă dreptul de a nu introduce în colecţiile sale cărţile lansate la sediile acesteia, în conformitate cu POLITICA DE DEZVOLTARE A COLECŢIILOR 2015-2020.

Anca Râpeanu
Manager (Director general)