Poza3_3

BMB

ORGANIGRAMA ȘI REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL BIBLIOTECII METROPOLITANE BUCUREȘTI

 
DIRECTOR GENERAL-MANAGER

DIRECTOR

SERVICIUL SERVICII PUBLICE. CIRCULAȚIA DOCUMENTELOR ȘI EVIDENȚA UTILIZATORILOR

BIROUL BIBLIOTECI SPECIALIZATE

SERVICIUL CATALOG ELECTRONIC. COORDONARE BIBLIOGRAFICĂ
SERVICIUL COLECȚII SPECIALE ȘI PATRIMONIU. DEPOZIT LEGAL LOCAL

CONTABIL ȘEF

COMPARTIMENTUL FINANCIAR-CONTABILITATE

COMPARTIMENTUL AUDIT
COMPARTIMENTUL SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ. PREVENIREA ȘI STINGEREA INCENDIILOR. SITUAȚII DE URGENȚĂ
SERVICII ACHIZIȚII PUBLICE. GESTIUNE IMOBILIARĂ
SERVICIUL DEVOLTAREA ȘI EVIDENȚA COLECȚIILOR
SERVICIUL JURIDIC. RESURSE UMANE. ADMINISTRATIV
BIROUL FORMARE PROFESIONALĂ. METODOLOGIC
BIROUL RELAȚII PUBLICE. REFERINȚE ONLINE
BIROUL CETRUL DE TINERET. VALORIFICAREA PATRIMONIULUI CULTURAL SCRIS. PROGRAME EDUCATIVE
SERVICIUL EDITARE, TEHNOREDACTARE ȘI MULTIPLICARE
SERVICIUL INFORMARE BIBLIOGRAFICĂ. CERCETARE MULTIDISCIPLINARĂ
SERVICIUL BIBLIOTECĂ DIGITALĂ. BAZE DE DATE

BIROUL COLECȚII DIGITALE. CONSERVARE ȘI PUBLICARE OLINE

SERVICIUL RECONVERSIE ȘI PREZERVARE DIGITALĂ. NOI TEHNOLOGII

BIROUL RESURSE WEB. ADMINISTRARE SISTEM INTEGRAT DE BIBLIOTECĂ. IT

 

Numele și prenumele persoanelor din conducerea autorității sau a instituției publice și ale funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor publice

Anca Cristina Râpeanu - Manager
anca.rapeanu @ bibmet.ro

Ovidiu Drăgulinescu - Director
ovidiu.dragulinescu @ bibmet.ro

Cristina Popovici - Responsabil cu difuzarea informațiilor publice
cristina.popovici @ bibmet.ro

a+ a-

Linkuri utile

  • Niciun link util.

Descarcă