Poza 5_5

ANUNȚ - INVITAȚIE PARTICIPARE LA ACHIZITIA PUBLICA DE LUCRARI DE SALUBRIZARE, IGIENIZARE SI PUNERE IN FUNCTIUNE A SPATIULUI DIN CALEA GRIVITEI NR.192

 
Referitor la:  Cumpararea directa derulată de BIBLIOTECA METROPOLITANA BUCURESTI, cu sediul in Str. Tache Ionescu nr.4, sector 1, reprezentata legal de catre doamna Anca-Cristina Rapeanu – Manager, in vederea atribuirii contractului privind achizitia publica de lucrari de salubrizare, igienizare si punere in functiune a spatiului din Calea Grivitei nr.192.
 
Stimate domn/stimată doamnă,
 
Urmare aprobarii PAAP-ului institutiei,  una dintre activităţile obligatorii, prevăzute în cadrul Planului, este achizitia publica de lucrari de salubrizare, igienizare si punere in functiune a spatiului din Calea Grivitei nr.192.
Suma maximă estimata, conform bugetului aprobat este 40.322,58 lei fara TVA (9.073,70 euro fara  TVA), iar durata contractului este de maximum 1 luna de la data semnării acestuia de către ambele părti.

Astfel, în conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare, vă invităm să participaţi la achizitia publica de lucrari de salubrizare, igienizare si punere in functiune a spatiului din Calea Grivitei nr.192, în măsura în care îndepliniti conditiile solicitate. Oferta financiara se va face pe baza documentatiei deja existenta, aflata la sediul Autoritatii contractante (respectiv Caiet de Sarcini) iar vizita locatiei (OBLIGATORIE) se va putea face zilnic in intervalul orar 0900 -1500 tel.contact (secretariat) 021.316.83.00 .

Data limita de finalizare a lucrarilor este 14.12.2015.

Pentru detalii vă rugăm să descărcați documentul