Poza4_4DEPOZIT LEGAL LOCAL

INFORMAȚII UTILE


 

-  Biblioteca Metropolitană Bucureşti organizează, la nivel local, Depozitul legal local. Legea nr. 111/1995 republicată.
-  Depozitul legal local reprezintă fondul intangibil al patrimoniului cultural mobil local.
-  Producătorii cu sediul in Bucureşti şi judeţul Ilfov vor trimite un exemplar la Biblioteca Metropolitană Bucureşti, în vederea includerii documentelor în Depozitul legal local.
-  Depozitul legal este obligatoriu şi gratuit. Trimiterea documentelor se efectuează din prima tranşă de tiraj, în termen de maximum 30 de zile de la data apariţiei.
 
 
 
Anunţ important!
Depunerea publicaţiilor conform Legii Depozitului legal nr. 111/1995, republicată în noiembrie 2007, se efectuează la sediul Bibliotecii Metropolitane Bucureşti, din str. Gura Lotrului nr. 9, sector 5, etaj 1.
Program: Luni-Vineri, între orele 08.00 – 16.00.

Transmiterea pe orice cale a exemplarului la Depozitul legal local să face pe baza Borderoului de însoţire a publicaţiilor, (Formular DLL periodice - Formular DLL carte - Formular DLL resurse electronice)  întocmit în două exemplare, completat cu toate datele necesare, semnat şi ştampilat de ambele părţi, aşa cum este stabilit prin  Legea nr. 111/1995, republicată în 2007. Acesta ete singurul act oficial care certifică depunerea publicaţiilor la Depozitul legal local.
 
 
 

  • Sunt supuse obligaţiei de trimitere, cu titlu de depozit legal local următoarele documente:

-     cărţile;
-     broşurile;
-     extrasele din publicaţii seriale;
-     publicaţiile seriale;
-    publicaţiile cu caracter oficial ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, precum şi culegerile de acte normative;
-     manualele şcolare;
-     documentele audiovizuale stocate pe discuri, casete, videocasete, CD-uri, DVD-uri;
-     documentele în formă electronică difuzate pe dischetă, CCD-uri, DVD-uri.

 
 

  • Nu sunt supuse obligaţiei de trimitere, cu titlu de depozit legal documentele cu valoare informaţională redusă:

-     agende, cărţi de vizită, ferpare, plicuri de corespondenţă, formulare cu caracter administrativ-contabil, registre, borderouri, state de plată, boniere, antete, lucrări de mercantilaj
-     produse în serie şi destinate difuzării comerciale sau gratuite, indiferent de suportul material şi de procedeul tehnic utilizat pentru producerea, editarea sau difuzarea lor, documentele de valoare
-     documente bancare, bilete de transport şi de spectacole, acte de stare civilă sau de identitate, titluri de proprietate, filme artistice şi documentare de lung şi scurt metraj, materiale de publicitate şi de reclamă cu caracter comercial,
-     materiale ce conţin informaţii secrete de stat sau secrete de serviciu.

 
 
 
Controlul depunerii exemplarului pentru Depozitul legal local
 
Biblioteca Metropolitană Bucureşti controlează, prin personalul împuternicit în acest scop (Ordinul 2636 - 25 09 2014) activitatea tuturor persoanelor fizice şi juridice cu domiciliul sau sediul în Bucureşti şi judeţul Ilfov cu privire la îndeplinirea obligaţiilor de depunere a documentelor care fac obiectul Depozitului legal local, constată contravenţiile şi aplică amenzi contravenţionale, conform O.G. nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
 
 
Nerespectarea obligaţiei de trimitere a documentelor cu titlu de depozit legal local în termen de 30 de zile de la data apariţiei, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă contravenţională de la 300 lei la 3.000 lei pentru persoanele fizice şi de la 500 lei la 5.000 lei pentru persoanele juridice, în funcţie de preţul de vânzare al documentului sau valoarea documentară;
 
 
Adresă de contact:
Str. Gura Lotrului nr. 9, sector 5, Bucureşti
Tel. 021.539.65.52/021.539.65.29
E-mail: depozitlegal@bibmet.ro