Poza4_4

Informații utile

 • Depunerea publicaţiilor conform Legii Depozitului legal nr. 111/1995, republicată în noiembrie 2007, se efectuează la sediul Bibliotecii Metropolitane Bucureşti, din str. Gura Lotrului nr. 9, sector 5, etaj 1.
  Program: Luni-Vineri, între orele 08.00 – 16.00.

  Transmiterea pe orice cale a exemplarului la Depozitul legal local să face pe baza Borderoului de însoţire a publicaţiilor, (Formular DLL periodice - Formular DLL carte - Formular DLL resurse electronice)  întocmit în două exemplare, completat cu toate datele necesare, semnat şi ştampilat de ambele părţi, aşa cum este stabilit prin  Legea nr. 111/1995, republicată în 2007. Acesta ete singurul act oficial care certifică depunerea publicaţiilor la Depozitul legal local.

  Adresă de contact:
  Str. Gura Lotrului nr. 9, sector 5, Bucureşti
  Tel. 021.539.65.52/021.539.65.29
  E-mail: depozitlegal@bibmet.ro

  mai mult >>
a+ a-