Poza3_3

BMB

FILIALA DIMITRIE BOLINTINEANU

Program de funcţionare

Luni Marți – Vineri Sâmbătă Duminică, Sărbători legale
10 – 18 8 – 20 10 – 18 Închis

Adresă, telefon | e-mail și mijloace de transport

012357 Bucureşti
Sectorul 1: Bd. Bucureştii Noi, Nr. 105

Telefon: +4 021 539.65.17
Mobil: +4 077.2002.361
E-mail: bolintineanu [a] bibmet.ro

Metrou: Staţia Bazilescu
Linie de tramvai: 20 – Staţia Bazilescu
Linii de autobuz: 112, 697 – Staţia Bazilescu


Descriere spaţiu
Filiala DIMITRIE BOLINTINEANU, modernizată între 2001 și 2002, are o suprafaţă de 292 m2 cu:

 • sală de împrumut cu acces liber la raft pentru adulţi;
 • sală de împrumut cu acces liber la raft pentru copii (Ludoteca);
 • sală de lectură multifuncţională cu o capacitate de 40 locuri, dotată cu aparatură necesară derulării programelor culturale, materiale de referinţă (enciclopedii, dicţionare, ghiduri, albume, etc.), colecţii de cărţi în limbile engleză, franceză şi cărţi pentru învăţarea limbilor stăine pentru toate categoriile de vârstă (engleză, franceză, italiană, spaniolă, germană, chineză);
 • sala de presă.

Cele peste 34.000 de documente de bibliotecă, din toate domeniile cunoaşterii (cărţi, dicţionare, albume, enciclopedii, CD-uri, DVD-uri), necesare informării, cercetării, documentării sau lecturii, precum şi o parte din serviciile specifice bibliotecii sunt informatizate.
 

Dotări
Filiala este dotată cu:

 • mobilier nou;
 • 8 calculatoare din care 5 calculatoare pentru utilizatori conectate la Internet, Wi-fi care asigură, gratuit, accesul utilizatorilor la internet şi la orice informaţie;
 • imprimantă multifuncţională, scanner, sistem videoconferinţă, videoproiector, instalaţie de climatizare ş.a.
 • jocuri pentru copii.


 

Oferta serviciilor

 • Prezentarea bibliotecii (condiţii de frecventare, organizare, activitate);
 • Asistenţă biblioteconomică (îndrumare şi orientare în filială);
 • Acces liber la raft;
 • Asigură orientarea utilizatorilor în utilizarea catalogului on-line;
 • Iniţiere PC şi accesare internet;
 • Rezervarea, la cerere, a unor cărţi indisponibile la momentul solicitării;
 • Accesarea directă a băncilor de informaţii (colecţii, catalogul electronic);
 • Accesul modulelor: Bucureşti, România, Uniunea Europeană, Terra, inclusiv online;
 • Împrumut / restituire la / de la domiciliu a documentelor de bibliotecă (d.b.), pe diverse tipuri de suport, deţinute în colecţiile uzuale;
 • Oferă bibliografii la cerere;
 • Asigură oferirea de informaţii şi referinţe pe loc, prin telefon sau prin e-mail;
 • Prelungirea termenului de împrumut prin telefon sau prin e-mail;
 • Efectuarea de copii după documentele existente în colecţiile bibliotecii;
 • Consultarea fondului de referinţe din orice domeniu;
 • Oferirea de informaţii bibliografice: teme şi subiecte din orice domeniu;
 • Lecturarea sau accesarea online a periodicelor;
 • Lecturarea publicațiilor periodice:
 1. Libertatea
 2. Dilema
 3. Formula AS
 4. Avantaje
 • Împrumut interbibliotecar (d.b. româneşti – tip carte – după 1960);
 • Asigură accesul şi servicii pentru persoanele defavorizate (Clubul de Informare și lectură ODĂI);
 • Derularea de programe culturale educaţionale, de informare şi de loisir (dezbateri, lansări carte, cursuri limbi străine, cursuri IT, cursuri teatru, ateliere handmade, etc.);
 • Colaborarea la programe de cercetare, educaţie permanentă, perfecţionare şi formare profesională.