Poza3_3

BMB

CENTRUL CULTURAL OCTAVIAN GOGA

Program de funcționare

Luni – Vineri Sâmbătă, Duminică, Sărbători legale
9 – 17 Închis


Adresă şi mijloace de transport
052773 Bucureşti
Sectorul 5: Strada Gura Lotrului, 9
Telefon: + 4 021 539.65.51

Linii de autobuz: 105, 122, 385 – Staţia Ghidigeni


Zona de acoperire
Centrul Cultural  OCTAVIAN GOGA asigură servicii de informare, lectură şi socializare oricărui cetăţean,  în special din cartierul Ghencea.  

Descrierea zonei de acoperire

  • Instituţii, monumente istorice şi locuri publice: Plăci memoriale plantate la diverse adrese în zonă: LENA CONSTANTE şi HARI BRAUNER, ION LĂNCRĂNJAN, COSTACHE OLĂREANU, VASILE NETEA, CORNELIU OMESCU, CONSTANTIN NOICA, THEODOR PÂCĂ; Editura TREI, Editura ALL, Societatea TRICODAVA, Hipermarket BILLA şi CARREFOUR, Secţia 25 POLIŢIE, Bănci: BCR, ING, RAIFFEISEN, Restaurant SHOGUN, Complex Comercial TAMILIA, Parcul DRUMUL TABEREI, Piaţa DRUMUL TABEREI, Complexul Sportiv STEAUA, Biserica SF. VINERI – DRUMUL TABEREI, Biserica SF. ILIE, Cimitirul SF. ILIE, Cimitirul Militar GHENCEA cu monumente istorice: Complex funerar al eroilor căzuţi în primul război mondial, Mormântul eroilor ucişi la 8 noiembrie 1945, Mormântul lui NICOLAE TONITZA.
  • Unităţi de învăţământ din zonă: Liceul Teoretic EUGEN LOVINESCU, Liceul Teoretic GRIGORE MOISIL, Colegiul Naţional ELENA CUZA, Colegiul Tehnic de Poştă şi Telecomunicaţii GHEORGHE AIRINEI, Colegiul Tehnic PETRU MAIOR, Grup Şcolar Industrial GHEORGHE ASACHI, ŞCOALA Nr. 121, ŞCOALA Nr. 144, ŞCOALA Nr. 279 – SF. ARHANGHELI MIHAIL ŞI GAVRIL, ŞCOALA Nr. 2 – Hipoacuzici, ŞCOALA SPECIALĂ Nr. 11, GRĂDINIŢA MARYLAND, GRĂDINIŢA Nr. 230, GRĂDINIŢA Nr. 218, GRĂDINIŢA Nr. 273, GRĂDINIŢA Nr. 87, GRĂDINIŢA Nr. 41, UNIVERSITATEA ARTIFEX, ACADEMIA NAŢIONALĂ DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT.Istoric
Iniţial aici a existat Filiala GEORGE CĂLINESCU (copii) şi depozite de publicaţii ale Bibliotecii Metropolitane Bucureşti, după care s-a construit actuala clădire finalizată în 2011.


Patronul spiritual
OCTAVIAN GOGA (1 aprilie 1881 — 7 mai 1938) scriitor, ardelean, politician de extremă dreaptă şi prim-ministrul României de la 28 decembrie 1937 până la 11 februarie 1938. Prin acordarea la 21 martie 1906 a Premiului „Năsturel-Herescu” pentru volumul de debut, creaţia poetică a lui Octavian Goga a primit consacrarea Academiei Române. Raportul către plenul Academiei Române, pentru premierea volumului Poezii a fost prezentat în februarie 1906 de Titu Maiorescu. În 1920, Goga a fost ales membru al Academiei, discursul de recepţie fiind intitulat Coşbuc. În 1924, poetul a primit Premiul Naţional de poezie şi premiul Mihail Sadoveanu pentru proză.


Opera
Poezii (1905), Ne cheamă pământul (1909), Din umbra zidurilor (1913), Cântece fără ţară (1916), Din larg (1939) - poeme postume.


Spaţiu şi dotări
Centrul Cultural OCTAVIAN GOGA (aprox. 1000 m2) s-a înfiinţat în 2011, în urma finalizării extinderii. Prin acest centru sunt asigurate servicii specifice bibliotecii publice, precum şi servicii de conservare şi păstrare, în condiţii optime, a unor importante colecţii de documente de bibliotecă ale Bibliotecii Metropolitane Bucureşti.


Centrul Cultural  OCTAVIAN GOGA are în componenţa sa: