Poza 5_5

Informaţii practice

MODALITĂȚILE DE CONTESTARE A DECIZIEI AUTORITĂȚII SAU A INSTITUȚIEI PUBLICE...

Modalitățile de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitateÎn cazul în care o persoanã considerã cã dreptul privind accesul la informaţiile de interes public a fost încãlcat, aceasta se poate adresa cu reclamaţie administrativã conducãtorului BMB.

Persoana care se consideră vãtãmatã în drepturile sale poate depune reclamaţia administrativã prevãzutã în termen de 30 de zile de la luarea la cunoştinţã a refuzului explicit sau tacit al angajaţilor din cadrul BMB.

Solicitantul care, dupã primirea rãspunsului la reclamaţia administrativã, se consideră în continuare lezat în drepturile sale prevãzute de lege, poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului, în termen de 30 de zile de la expirarea termenelor prevãzute în Legea nr.544/2001.

a+ a-

Linkuri utile

  • Niciun link util.

Descarcă